دختران مسلمان

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تایباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:9  توسط روابط عمومی   | 

حالا اگر چند تار مو پیدا شد چه اثر سوئی دارد؟؟؟

چرا اسلام برای حجاب حدی معین کرده است؟ حال اگر چند تار مو هم پیدا شود ، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ چه اثر سوئی ممکن است داشته باشد؟

اولا: مطالعه متون اسلامی قرآن و احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) و گفت‏وگوهای اصحاب و یاران آن‏هانشان میدهد که همواره بحث از فلسفه احکام درمیان آن‏هارایج بوده و باید هم چنین باشد، زیرا روش قرآن را یک روش استدلالی و منطقی آزاد میدیدند و به خود حق میدادند که در مباحث مربوط به احکام نیز از این روش استفاده کرده و سئوال از فلسفه حکم کنند.اگر تصور کنیم روش قرآن تنها استدلال در اصول دین و مسائل عقیدتی است، نه فروع دین و مسائل علمی، اشتباه کرده‏ایم، زیرا میبینیم قرآن مثلاً پس از تشریع روزه ماه مبارک رمضان میگوید لعلکم تتقون؛ شاید تقوا پیشه کنید". به این ترتیب فلسفه آن را پرهیز از گناه ذکر میکند.در مورد تحریم غنا و شراب میگوید: "شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار میان‏تان دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد". در احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) موارد بسیار دیده میشود که پیشوایان دینی به ذکر اسرار و فلسفه احکام پرداخته‏اند، بنابراین هنگامی که میبینیم قرآن مجید و پیشوایان اسلام در موارد زیادی به بیان فلسفه و اسرار احکام میپردازند، دلیل آن است که چنین حقی را به ما داده‏اند که در این باره به بحث بپردازیم. در غیر این صورت میبایست مردم را صریحاً از بررسی و دقت در این قسمت ممنوع سازند.تا این جا نتیجه میگیریم طرز برداشت اسلام از مسائل دینی، گشودن باب استدلال در همه آن‏هااست، ولی از جهتی میدانیم معلومات ما هر قدر با گذشت زمان پیش برود، باز محدود است. ما همه چیز را نمیدانیم اما این را میدانیم که احکام و دستورهای آسمانی از علم بی پایان خداوند سرچشمه میگیرد و از مبدئی که همه حقایق هستی پیش او روشن است. آیا با توجه به این حقایق میتوانیم انتظار داشته باشیم فلسلفه همه احکام را درک کنیم؟ اگر چنین بود، چه نیازی به پیامبران برای تشریع احکام داشتیم؟ خودمان مینشستیم و آن چه صلاح و مصلحت بود، تصویب میکردیم! وانگهی مگر ما همه اسرار آفرینش تمامی موجودات جهان و قوانین که بر آن‏هاحکومت میکند و فلسفه وجودی هر یک را میدانیم؟احکام تشریعی جدا از حقایق آفرینش و تکوین نیست. اطلاعات ما در هر دو قسمت محدود است. از مجموع این دو بحث نتیجه میگیریم که تنها به اندازه اطلاعات و به میزان معلومات بشری در هر عصر و زمان میتوانیم فلسفه و اسرار احکام الهی را دریابیم، نه همه آن‏هارا. این مسأله درست به آن میماند که از طبیب ماهر معالج خود توضیحاتی درباره فواید داروهایی که برای ما تجویز کرده و چگونگی تأثیر آن‏ها بخواهیم، تا آگاهی و علاقه بیشتری به آن پیدا کنیم، نه این که به کار بستن دستورهای وی مشروط به توضیحات قانع کننده او باشد، زیرا در این صورت ما هم باید پزشک باشیم. از طرف دیگر اگر چه بسیاری از فلسفه و حکمت‏های احکام الهی را نمیدانیم، اما از آنجا که معتقدیم از علم بی پایان الهی سرچشمه گرفته و جهت سعادت و خوشبختی ما بیان شده، به آن ها عمل میکنیم، مانند دستور پزشکان، در حالی که علم و آگاهی پزشکان اندازه علم الهی نیست.

چرا اسلام برای حجاب حدی معین کرده است؟ حال اگر چند تار مو هم پیدا شود ، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ چه اثر سوئی ممکن است داشته باشد؟

اولا: مطالعه متون اسلامی قرآن و احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) و گفت‏وگوهای اصحاب و یاران آن‏هانشان میدهد که همواره بحث از فلسفه احکام درمیان آن‏هارایج بوده و باید هم چنین باشد، زیرا روش قرآن را یک روش استدلالی و منطقی آزاد میدیدند و به خود حق میدادند که در مباحث مربوط به احکام نیز از این روش استفاده کرده و سئوال از فلسفه حکم کنند.اگر تصور کنیم روش قرآن تنها استدلال در اصول دین و مسائل عقیدتی است، نه فروع دین و مسائل علمی، اشتباه کرده‏ایم، زیرا میبینیم قرآن مثلاً پس از تشریع روزه ماه مبارک رمضان میگوید لعلکم تتقون؛ شاید تقوا پیشه کنید". به این ترتیب فلسفه آن را پرهیز از گناه ذکر میکند.در مورد تحریم غنا و شراب میگوید: "شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار میان‏تان دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد". در احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) موارد بسیار دیده میشود که پیشوایان دینی به ذکر اسرار و فلسفه احکام پرداخته‏اند، بنابراین هنگامی که میبینیم قرآن مجید و پیشوایان اسلام در موارد زیادی به بیان فلسفه و اسرار احکام میپردازند، دلیل آن است که چنین حقی را به ما داده‏اند که در این باره به بحث بپردازیم. در غیر این صورت میبایست مردم را صریحاً از بررسی و دقت در این قسمت ممنوع سازند.تا این جا نتیجه میگیریم طرز برداشت اسلام از مسائل دینی، گشودن باب استدلال در همه آن‏هااست، ولی از جهتی میدانیم معلومات ما هر قدر با گذشت زمان پیش برود، باز محدود است. ما همه چیز را نمیدانیم اما این را میدانیم که احکام و دستورهای آسمانی از علم بی پایان خداوند سرچشمه میگیرد و از مبدئی که همه حقایق هستی پیش او روشن است. آیا با توجه به این حقایق میتوانیم انتظار داشته باشیم فلسلفه همه احکام را درک کنیم؟ اگر چنین بود، چه نیازی به پیامبران برای تشریع احکام داشتیم؟ خودمان مینشستیم و آن چه صلاح و مصلحت بود، تصویب میکردیم! وانگهی مگر ما همه اسرار آفرینش تمامی موجودات جهان و قوانین که بر آن‏هاحکومت میکند و فلسفه وجودی هر یک را میدانیم؟احکام تشریعی جدا از حقایق آفرینش و تکوین نیست. اطلاعات ما در هر دو قسمت محدود است. از مجموع این دو بحث نتیجه میگیریم که تنها به اندازه اطلاعات و به میزان معلومات بشری در هر عصر و زمان میتوانیم فلسفه و اسرار احکام الهی را دریابیم، نه همه آن‏هارا. این مسأله درست به آن میماند که از طبیب ماهر معالج خود توضیحاتی درباره فواید داروهایی که برای ما تجویز کرده و چگونگی تأثیر آن‏ها بخواهیم، تا آگاهی و علاقه بیشتری به آن پیدا کنیم، نه این که به کار بستن دستورهای وی مشروط به توضیحات قانع کننده او باشد، زیرا در این صورت ما هم باید پزشک باشیم. از طرف دیگر اگر چه بسیاری از فلسفه و حکمت‏های احکام الهی را نمیدانیم، اما از آنجا که معتقدیم از علم بی پایان الهی سرچشمه گرفته و جهت سعادت و خوشبختی ما بیان شده، به آن ها عمل میکنیم، مانند دستور پزشکان، در حالی که علم و آگاهی پزشکان اندازه علم الهی نیست.

به قول استاد قرائتی اگر شما نقشه ای برای رسیدن به گنجی داشته باشید فرضا باید 4 متر به طرف راست 5 متر به بالا بروید و بعد زمین را بکنید اگر به جای 4 متر 6 متر بروید به گنج مورد نظر نخواهید رسید در این موارد هم اگر دقیقا به حدود الهی مقید نباشیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

ثانیا: شاید عمدا بیرون گذاشتن دو سه تار مو ظاهرا کوچک باشد  ولی هيچ گناهى را اگر چه از كبائر شمرده نشده باشد، نبايد كوچك دانست، زيرا هر كارى را كه خدا حرام يا واجب كرده، تخلف از آن، موجب ناراضى شدن خدا از ما مى شود و چيزى كه خدا را از ما ناراضى كند و ما را مستحق عذاب او كند، هرگز كم و كوچك نيست.

اميرالمومنين علیه السلام فرمودند: چيزى كه روز قیامت ضرر برساند، كوچك نيست. (وسایل الشیعه ج 15 ص 312)

و چه ضررى بالاتر از غضب خدا رسول خدا صلی الله و علیه و آله فرمودند: خداوند، غضبش را در بين گناهان مخفى كرده، پس هيچ گناهى را كم و كوچك نشماريد زيرا نمى دانيد غضب خدا در كدام است. (وسائل الشيعة ج: 15 ص: 313)

پيامبر خاتم صلی الله و علیه و آله به ابوذر فرمودند: اى ابوذر، به كوچكى گناه نگاه نكن، بلكه به بزرگى و عظمت خداوندى نگاه كن كه با گناه، از فرمانش سرپيچى مى كنى.

اى ابوذر، روح انسان با گناه، خيلى زود خراب و منقلب مى شود.

اى ابوذر، ممكن است انسان كار خوبى انجام دهد ودل به آن خوش دارد ولى گناهانى كوچكى را هم مرتكب شده باشد كه اصلا آن ها را به حساب نياورده باشد و روز قیامت ، خدا را از خودش به خاطر آن گناهان، ناراضى و غضبناك ببيند. پس بايد هر گناهى را خطرناك دانست. (مستدرك الوسائل ج: 11 ص: 349)

باید توجه داشت که شيطان ملعون براى اين كه بتواند راحت تر ما را به گناه آلوده كند، به ما تلقين مى كند كه اين كه گناه مهمى نيست. وجود مقدس اميرالمومنين علیه السلام مى فرمايد: بدترين گناهان، گناهى است كه گنهكار، آن را كوچك بشمارد. (وسائل الشيعه ج: 15 ص: 312) براى روشن شدن موضوع، به این مثال توجه کنید: اگر کسى سنگى به سوى ما پرتاب کند، ولى بعدا پشیمان شده و عذرخواهى کند، ممکن است او را ببخشیم، ولى اگر سنگ ریزه اى به ما بزند، و در مقابل اعتراض بگوید: این که چیزى نیست، بى خیالش. او را نمى بخشیم، زیرا این کار، از روح استکبارى او پرده برمى دارد و بیانگر آن است که او گناهش را کوچک مى شمرد

اين فكر كه، اين گناه كوچك را مى كنم، بعد، توبه مى كنم از فريب هاى ظريف شيطان است. زيرا گناه نوشته مى شود و اثر بد خود را مي گذارد و از كجا معلوم كه موفق به توبه بشويم.

امام باقر علیه السلام فرمودند: از گناهان كوچك بپرهيزيد كه خداوند، شاهد و ناظر است و ملائك مامور مى نويسند. بعضى مى گويند گناه مى كنيم بعد توبه مى كنيم (از كجا مى دانيد كه موفق به توبه واقعى مى شويد يا نه). (كافي ج: 2 ص: 270)

سپس حضرت آيه قرآن را متذكر مى شوند كه مى فرمايد:  إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُول: وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ و َكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ.

و مى نويسيم آن چه را كردند و همه نزد ما محفوظ است. (سوره یس آيه 12)

همچنین امام ادق  علیه السلام فرمودند: از گناهان كوچك هم بپرهيزيد زيرا آمرزيده نمى شود. سؤال شد كه گناهان كوچكى كه آمرزيده نمى شوند چيست.

فرمودند: اين كه گناه كند و بگويد: اين كه گناه مهمى نيست. خوشا به حالم اگر گناهم فقط اين باشد. (كافي ج: 2 ص: 287)


حنان ترک ،بازيگر محجبه سينماي مصر:
با الگو گرفتن از زنان ايراني باحجاب شدم
حنان ترک بازيگر محجبه سينماي مصر که چندي پيش حجاب اختيار کرده است، گفت: وقتي زنان ايراني را در سينما ديدم که با پوشش در سينما نقش بازي مي‏کنند، فهميدم که مي‏توان هم دين‌دار بود و هم هنرمند.

 

«حنان ترک» بازيگر مصري با اشاره به هفت سال تفکر براي انتخاب حجاب، گفته بود: اين دوران، دوران زيانباري بود و اي کاش از روز اول حجاب را انتخاب کرده بودم.
اين بازيگر در پاسخ به اين سؤال که با حجابت به کجا مي‌خواهي برسي، گفته بود: مدتي ستاره اهل زمين بودم و از خدا مي‌خواهم تا مرا به ستاره آسمان‌ها تبديل کند.
وي گفت: با الگو گرفتن از زنان ايراني با حجاب شدم. وقتي زنان ايراني را در سينما ديدم که با پوشش در سينما نقش بازي مي‏کنند، فهميدم که مي‏توان هم دين دار بود و هم هنرمند!
حنان ترک بازيگر مشهور سينماي مصر خبرهاي منتشر شده درباره پوشيدن و نپوشيدن کلاه‌گيس در يکي از فيلم‌هاي پيش روي خود را تکذيب کرد.
وي که قرار است به زودي در سريال مصري «گربه‌هاي کور» بازي کند بر التزامش به حجاب خود تأکيد کرد و گفت: التزام من به حجاب مانعي بر اجراي نقش‌هاي متفاوت در سينما نيست.
حنان ترک با ابراز تعجب از آنچه درباره او منتشر شده گفت: محمود کامل، کارگردان سريال «گربه‌هاي کور» با من درباره پوشيدن کلاه گيس صحبتي نکرده است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره اين که کارگردانان معتقدند استفاده از حجاب در خانه‌ها براي بيننده قانع کننده نيست، گفت: من با بسياري از مردم مصر در رابطه‌ام و نظر آنان به اين شکل نيست.
ترک همچنين گفت: من قلبا با پوشيدن کلاه‌گيس و يا موي مصنوعي موافق نيستم اما ترجيح مي‌دهم در اين باره صحبت نکنم.

 


 

وزیرارشاد تشريح كرد:

برنامه هاي وزارت ارشاد براي ترويج فرهنگ حجاب

جام جم آنلاين: سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برنامه هاي وزارت ارشاد را براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تشريح کرد.

به گزارش مهر ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال که تدبير وزارت ارشاد براي اجراي طرح عفاف و حجاب در کشور چيست، گفت: ما با دقت مسئله را دنبال مي کنيم  و تاکيداتي در اين زمينه داريم.

وي با اشاره به جلسه اخير وزارت ارشاد با مديران مسئول رسانه ها و مطبوعات گفت: ما در اين جلسه يادآور شديم اين موضوع با جديت در رسانه ها دنبال شود ، در مقوله کتاب نيز حمايت مي کنيم تاکتاب هاي خوبي در اين خصوص به رشته تحرير در آيد.

حسيني گفت: همچنين اين موضوع را در تئاتر و سينما پيگيري مي کنيم و مسئله حجاب از تاکيدات اصلي ما در اين حوزه هاست ، ما فکر مي کنيم اين کار نيازمند کار فرهنگي و تاثيرگذار است.

وي با بيان اينکه ما در معرض تبليغات وسيع شبکه هاي ماهواره اي قرار داريم گفت: اين شبکه ها هر روز مدل هاي جديدي ارائه مي دهند. ما يکشنبه آينده جلسه اي با وزير صنايع و بازرگاني، آموزش و پرورش و دستگاه هاي مرتبط خواهيم داشت همچنين از صدا و سيما در اين جلسه حضور پيدا خواهند کرد و بحث مطالبات با جديت بيشتر دنبال خواهد شد.

وزير ارشاد در پاسخ به اين سئوال که آقاي رئيس جمهور از برداشته شدن انحصار درباره آگهي هاي بازرگاني به روزنامه ايران خبر داده بود آيا اين اتفاق خواهد افتاد ، گفت: طبق سخنان رئيس جمهور اين کار در حال پيگيري است و انجام خواهد شد.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص نقش اصناف و بازاريان در مقوله عفاف و حجاب گفت: اصناف مي توانند براي توليد لباس هاي مناسب متناسب با فرهنگ ما اقدام کنند تا جامعه دچار مشکل نشود البته دولت هم بايد از اين اصناف حمايت کند به طوريکه نمايشگاه هايي برپا شود و حتي اگر لازم است يارانه به اين حوزه تعلق گيرد.

حسيني در خصوص سرمايه گذاري دولت براي تغيير الگوهاي فرهنگي جامعه و حرکت به سمت الگوهاي مناسب که سئوال يکي از خبرنگاران بود ما در برنامه هاي مختلفي که در حوزه فرهنگي داشته ايم تلاش مي کنيم تا به سهم خودمان بتوانيم دستگاه هاي مربوطه را براي اقدام هاي مناسب در اين خصوص تشويق کنيم

 


حجاب ایرانی در میان زنان لبنان

تحلیل های کارشناسان سیاسی غربی حاکی از نگرانی شدید از تاثير آهسته فرهنگ ايراني است چرا كه فرهنگ ايران در حال تبديل شدن به بخشي از فرهنگ كشور های اسلامی است .

به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از جهان ، اخبار حاکی از آنست که چادر میان زنان لبنانی طرفداران زیادی پیدا کرده است.

اشپيگل در این باره نوشت : گسترش تاثير فرهنگ ايراني در ابعاد گوناگون در لبنان مشهود است به طوري كه كودكان اين كشور به آموختن زبان فارسي روي آورده اند و در تلويزيون لبنان از برنامه هاي تلويزيون ايران استفاده مي شود در اين بين گرايش روز افزون زنان به پوشش چادر در لبنان به طور چشمگيري رشد داشته است .

اشپيگل با اشاره به جايگزيني چادر به جاي روسري در لبنان افزود : براي اروپايي ها روش هاي پوشش مسلمانان چندان تفاوتي ندارد اما در خاورميانه اين موضوع مفهومي خاصي دارد به اين معنا كه زنان بيشتري به استفاده از پوشش ايراني تمايل دارند و اين نشانگر افزايش نفوذ ايران در شيعيان لبنان است  .

و نیز دویچه وله در گزارشی به بهانه گسترش نفوذ فرهنگ ایرانی در لبنان پرداخته و نوشته است «چادر یکی از پرفروشترین اجناس ماست. این را فروشنده چادرفروشگاه لباس زنانه در بیروت می گوید. فروشنده معتقد است، دوره ای که چادر را فقط توریست های زن ایرانی به سر می کردند به سر رسیده، حالا زنان لبنانی هستند که چادر سر می کنند و با این کار می خواهند تمایلات سیاسی شان را نشان بدهند؛ تمایلاتی که در نگاه اول شاید برای یک اروپایی قابل تشخیص نباشد . زن اروپایی هنوز معنای خاصی پشت چادر سر کردن و تفاوت آن با مثلا روسری نمی بیند.

زنان لبنانی که این پوشش را انتخاب کرده اند به نوعی می خواهند شیفتگی خود را نسبت به ایران نشان دهند؛ نسبت به کشوری که بیشترین حمایت را از حزب ا... لبنان کرده و می کند»
خانم «اَمل سعد غریب»، (پژوهشگر مرکز خاورمیانه بیروت) نويسنده كتاب "حزب الله: سياست و مذهب" در اين باره می گوید: انتقاد از ايران به دليل برنامه هسته اي اين كشور باعث شده تا بسياري از لبناني ها با ايران همراهي كنند.
چرا كه سوء تفاهم هايي درباره شيعيان در جهان وجود دارد و به همين دليل شيعيان حس نزديكي زيادي به هم دارند.
وي در ادامه می گوید: اين موضوع كه مردم لبنان امروز چادر بر سر مي كنند، به اين دليل نيست كه اين افراد ناگهان مذهبي شده اند، بلكه بايد آن را تائيد همراهي محور تهران و جنوب بيروت دانست .
از طرفی جمهوری اسلامی ایران از طریق تلویزیون العالم، دیدگاه های سیاسی خود را در منطقه پخش می کند و دفتر این فرستنده تنها در بیروت 100 کارمند دارد.
عاطف موسوی که مدیر دفتر بیروت این شبکه است، می‌گوید که بینندگان برنامه‌های جمهوری اسلامی روز به روز افزایش می‌یابند. به گفته او، این شبکه مقام سوم را در منطقه دارد و بعد از "الجزیره" و "العربیه" قرار گرفته است .
به گزارش اشپیگل آنلاین، با ایجاد 13 مدرسه به نام مدارس مهدی، آموزش زبان فارسی در کلاس های ابتدایی مدت هاست که آغاز شده و تنها در دوسال اول حدود 2000 کودک از خانواده های لبنانی، در این کلاس ها شرکت دارند. فارسی اولین زبان خارجی در این مدارس است. حتی خانواده‌هایی  که فرزندان خود را به مدارس حزب‌الله نمی‌فرستند، به آموزش زبان فارسی در مدارس علاقه نشان می‌دهند. 

 گفتنی است « سید حسن نصرالله » دوهزار چادر را به دو هزار تن از دختران و زنان تازه مشرف شده به حجاب اسلامی در لبنان هدیه کرده است که با توجه فعالیت شدید کشور های غربی برای تاثیر گذاری فرهنگی از طریق ارائه جدیدترین مدها، گرایش زنان لبنانی به چادر نشان از پیروزی فرهنگی حزب الله دراین کشور است

 

زن اسرائيلي مسلمان شد

يك زن يهودي اسرائيلي كه اصالت روسي دارد با تشرف به اسلام، محجبه شد و اعلام كرده است كه يكي از آرزوهاي وي، اقامه نماز در مسجدالاقصي است.

به گزارش فارس، يك زن جوان يهودي اسرائيلي كه اصالت روسي دارد اعلام كرد كه پس از علاقه‌مند شدن به دين اسلام، مسلمان شده است.

اين زن يهودي 34 ساله صاحب دو فرزند و ساكن فلسطين اشغالي است و اعلام كرده است كه به اراده خود و بدون فشاري خارجي وارد دين اسلام شده است و به اختيار خود حجاب اختيار كرده است.
اين زن يهودي نام «صابرينا» ي خود را پس از اسلام‌آوردن به «ياسمينا» تغيير داد.

 


اجبار حجاب از دیدگاه امام خمینی(ره)

مسعود شفیعی کیا

آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن مى‏تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى‏توانیم و اسلام نمى‏خواهد که زن به عنوان یک شى ء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى‏خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمى‏دهیم تا زنان فقط شیئى براى مردان و آلت هوسرانى باشند

 

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ، اجبار حجاب بانوان در اداره هاو سطح کشور را از اولویت های برنامه های فرهنگی نظام قرار دادند و ذره ای در این امر نرمش از خود نشان ندادند، چرا که بی حجابی و بی بندوباری را به حق ترفند استعمار برای تخدیر و به نابودی کشیدن نسل کشورها می دانستند.

بنابر این از همان روزهای اوّل انقلاب به مسئولان دولت وقت، برای جلوگیری از بی حجابی نهیب زدند: «الآن وزارتخانه‏ها- این را مى‏گویم که به دولت برسد، آنطورى که براى من نقل مى‏کنند- باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‏هاى اسلامى نباید زنهاى (بى حجاب) بیایند؛ زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» صحیفه نور ج‏6 329

امام خمینی (ره) چادر را حجاب برتر می دانستند و در خاطره یکی از همراهان امام راحل در «نوفل لوشاتو » می‌خوانیم: «در مورد حجاب هم وقتی از فرانسه آمدم، هنوز با مانتو و شلوار و مقنعه بودم. یک بار در مهران، پایم صدمه دید و من با عصا و با همان مانتو و شلوار خدمت امام رفتم تا گزارش بدهم. امام فرمودند: اگر چادر ندارید، بگویم احمد برایتان بخرد. عرض کردم: نه حاج آقا! چون به کوه می‌رفتم و اسلحه روی دوشم بود و فشنگ به کمرم و قمقمه به پهلویم و گاهی هم باید سه‌پایه تیربار را روی دوش می‌گرفتم، چادر سرکردن برایم دشوار بود. فرمودند: چادر برای زن بهتر است. من از آن روز چادر سر کردم.»(مصاحبهء سایت ساجد با طاهره حدیده چی)


حضرت امام(ره) راحل اگر چه چادر را حجاب کاملی می دانستند ولی پوشش های مشابه چادر ـ مانند مانتو گشاد ـ که موجب مفسده نمی شود را نیز کافی می دانستند و قائل بودند که اگر قرار باشد پوشش بانوان همراه با مفسده و خلاف اخلاق باشد باید از آن در جامعه جلوگیری شود همانطور که در پاریس در پاسخ خبرنگاران و بانوان محجبی که درباره میزان حجاب در ایران از ایشان سؤال کردند؛ فرمودند: «آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن مى‏تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى‏توانیم و اسلام نمى‏خواهد که زن به عنوان یک شى ء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى‏خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمى‏دهیم تا زنان فقط شیئى براى مردان و آلت هوسرانى باشند .»
صحیفه نور ج‏5 294

«حجاب ایران، حجاب اسلام، همین مقدارهاست. اسلام اینجا و آنجا ندارد. لکن یک جهات خارجى گاهى در کار هست. به طورى که یک مفسده‏اى باشد، یک اختلاف اخلاقى بشود، یک- عرض مى‏کنم- چیزهایى باشد، البته آن وقت باید جلوگیرى بشود ؛ اما اگر نباشد اینطور، و ساده باشد و مثل سایرین با سادگى باشد، نه؛ بى چادر(بامانتو) مانع ندارد.» صحیفه نور ج‏3 499

به فرموده مقام معظم رهبری حفظه الله؛ حضرت امام (ره) تنها بانی بازگرداندن حجاب پس از کشف حجاب به ایران بودند چنانچه ایشان فرمودند: «امام (ره) آن مرد شجاع و بی نظیری بود که مسئله حجاب را به این مملکت برگرداند. هیچ کس دیگری غیر از امام نمی‌توانست این کار را بکند اینهم یکی از اختصاصات امام. اگر غیر از امام هر کس دیگر بود از همین آقایان، بزرگان، عرض می‎کنم که مقدسین علماء، چه وچه و چه، هیچکس جرأت نمی‌‎کرد که بگوید مردم باحجاب بیایند بیرون، امام همان ماههای اوّل پیروزی انقلاب گفتند باید مردم با حجاب بیایند.» (سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه ـ 14/12/76 )

حضرت امام کمترین مماشات در این امر را نمی پذیرفتند و بدنه مردم را به حفظ ظاهر اسلامی کشور فرا می‌خواندند، چنانچه وقتی حضرت ایشان با خبر شدند که در سواحل دریا بی بندوباری و اختلاط صورت می گیرد برآشفته شده و فرمود: «براى اینکه اسلام جلوى شهوات را مى‏گیرد؛ اسلام نمى‏گذارد که بروند توى این دریاها شنا کنند. پوستشان را مى‏کند! ...که بعد از اینکه مى رفتند زن و مرد در دریا، زنها همان طور و همان طور مى‏آمدند توى شهر! مردم هم جرأت نمى‏کردند حرف بزنند. امروز اگر یک همچو چیزى بشود، اینها را ما خواهیم تکلیفشان را معین کرد. و دولت هم معین کرد. البته دولت [به‏] طورى که وزیر کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم. اگر نگیرند، مردم مى‏گیرند. مگر مازندرانیها مى گذارند یا رشتیها مى‏گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوى‏اى‏ها (بندر انزلى) مرده‏اند که زن و مرد با هم در یک دریا بروند و مشغول عیش و عشرت بشوند! مگر مى‏گذارند اینها را؟ تمدنهاى اینها این است. آزادى‏اى که آنها مى‏خواهند همین. این جور آزادى! بروند قمار بکنند و با هم بشوند و با هم [سرگرم عیش و نوش‏] بشوند آزادى در حدود قانون است. اسلام از فسادها جلو گرفته. و همه آزادیها را که مادون فساد باشد داده. آنى که جلو گرفته فسادهاست که جلویش را گرفته است. و ما تا زنده هستیم نمى‏گذاریم این آزادیهایى که آنها مى‏خواهند، تا آن اندازه‏اى که مى‏توانیم، آن آزادیها تحقق پیدا کند. » صحیفه نور، ج‏8، ص: 339

البته ایشان نیروهای انتظامی را برای برخورد با مظاهر بی حجابی ارجح می دانستند و در مقطعی که عده ای نفوذی و یا ناآگاه به بهانه مبارزه با بی حجابی و بد حجابی در معابر عمومی به ضرب وشتم زنان و دخترکان اینچنینی پرداخته بودند در پیامی چنین تصریح کردند:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
ممکن است تعرض به زنها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسى حق تعرض ندارد و اینگونه دخالتها براى مسلمانها حرام است، و باید پلیس و کمیته‏ها از اینگونه جریانات جلوگیرى کنند.
روح اللَّه الموسوى الخمینى
صحیفه نور، ج‏12، ص: 502
13 تیر 1359/21 شعبان 1400
امام(ره) راحل کشف حجاب و ایجاد اقلیتی از زنان و دخترکان خیابان گرد را از بزرگترین خیانت های رژیم طاغوت می دانستند و آنرا از جنایات بزرگ رضا شاه می خواندند که باید در نظام اسلامی با آن مقابله شود و می فرمود: «آن شقىّ جنایتکار( رضا قُلدر) دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود؛ و به جاى اینکه نیمى از جمعیت ایران را فعال کند آن نیم دیگرى هم که نیمه مردان بود به‏طور بسیار زیادى از فعالیت انداختند و این عروسکهایى که درست کردند و در همه ادارات جا دادند و در همه خیابانها راه انداختند، آنهایى که در ادارات بودند، سایر افرادى که در ادارات بودند را هم از کارهاى خودشان بازداشتند و آنهایى که در خیابانها رها بودند، جوانهاى ما را به فساد کشاندند و فعالیت جوانهاى ما را از دست آنها گرفتند.» صحیفه نور ج‏17 59

و در یک کلام، حضرت امام (ره)برای حفظ ارزش بانوان و به بازی گرفته نشدن شخصیت آنان در جامعه بر حجاب تأکید می کردند.و می فرمودند: «و البته باید توجه داشته باشید که حجابى که اسلام قرار داده است، براى حفظ آن ارزشهاى شماست. هرچه را که خدا دستور فرموده است- چه براى زن و چه براى مرد- براى این است که، آن ارزشهاى واقعى که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه‏هاى شیطانى یا دستهاى فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال مى‏شدند اینها، این ارزشها زنده بشود.»
صحیفه نور ج‏19 185

همانطور که اکنون در جوامع غربی و غرب زده شاهد لجن مال شدن زنان ومردان در برهنگی وهرزه گی با پوشش شعارهایی چون «آزادی»، «دمکراسی» و «برابری حقوق زن ومرد» هستیم، امام راحل، به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین خاکریز برای حفظ امنیت اجتماعی و روحی افراد جامعه و شکل گیری حیات طیبه و منع نفوذ بیگانه گان در کشور بر لزوم حجاب تأکید داشتند، تا جایی که اکثریت مردم پذیرای آن وحتّی مشوق آن شدند و تا جایی پیش رفت که مهمانان زن خارجی خود می دانند که برای ورود به حریم ایران اسلامی باید پوشیده به حداقل حجاب اسلامی باشند.. اگر چه در اواخر دولت آقای رفسنجانی و به کارگردانی دختر رئیس جمهور وقت و در وانفسای دولت خاتمی تهاجم هدفمندی بر علیه آن صورت گرفته و تا کنون نیز ادامه داشته است، ولی بر دولت مردان محترم است، همانطور که دیگر شعارهای امام راحل را در این چند ساله از محجوریت خارج کرده و إحیاء کردند، برای تداوم این دغدغه امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همّت مضاعف و کار مضاعف را داشته باشند، چرا که شکست خوردگان کودتای مخملی سال گذشته، پیاده نظام خود را که از اهانت به ساحت امام راحل و بزرگنرین مقدسات چون سیدالشّهداء و عاشورا إبا نداشتند را برای حریم شکنی حجاب و ترویج بی بندو باری به صف کرده اند.



حمايت زنان مسيحي باحجاب اسلامي ازقرآن

بنده به همراه تعدادي از همكارانم كه عضو يك سازمان حقوقي هستيم، قصد داريم براي نشان دادن اعتراض خود به تصميم كشيش افرطگرايي كه قصد دارد كتاب آسماني مسلمانان را به آتش بكشد، حجاب بر سر كرده و تظاهرات اعتراض آميز در خيابان هاي شهر كاليفورنيا برگزار كنيم. مردان حاضر در اين تظاهرات هم از شالگردن هاي يك دست استفاده خواهند كرد.

گروهي از زنان مسيحي در واكنش به تصميم كشيش افراطي آمريكايي براي قرآن سوزي از تصميم خود براي راهپيمايي با حجاب اسلامي خبر دادند.
شيعه آنلاين نوشت:
يك زن فعال حقوقدان مسيحي آمريكايي به نام "شارل چارلي " طي اظهاراتي در واكنش به تصميم كشيش آمريكايي براي قرآن سوزي، گفت: بنده به همراه تعدادي از همكارانم كه عضو يك سازمان حقوقي هستيم، قصد داريم براي نشان دادن اعتراض خود به تصميم كشيش افرطگرايي كه قصد دارد كتاب آسماني مسلمانان را به آتش بكشد، حجاب بر سر كرده و تظاهرات اعتراض آميز در خيابان هاي شهر كاليفورنيا برگزار كنيم. مردان حاضر در اين تظاهرات هم از شالگردن هاي يك دست استفاده خواهند كرد.
در همين راستا شبكه خبري BBC ضمن اعلام اين خبر، در ادامه به نقل از "شارل چارلي " كه رياست "مؤسسه ويتير براي صلح و عدالت " را نيز بر عهده دارد، افزود: هنگامي كه خبر تصميم آن كشيش مسيحي احمق به گوشم رسيد و گفتند كه قصد دارد قرآن را بسوزاند، تنها جمله اي كه به ذهنم خطور كرد اين بود كه "جواب ابلهان خاموشي است ". البته بعد از آن بلافاصله به فكر آن افتادم كه دست به كار شده و با اقدامي فوري، جلوي كار اين كشيش را بگيرم.
"مؤسسه ويتير براي صلح و عدالت " همچنين بر روي صفحه اينترنتي خود در پايگاه خبري face book فراخواني منتشر كرده و از افراد علاقمند براي شركت در تظاهرات خود دعوت به عمل آورده كرده كه ثبت نام كنند و آمادگي خود را براي حضور در چنين تظاهراتي اعلام نمايند.
"شارل چارلي " در اين فراخوان نوشته: من مسلمان نيستم اما روز 11 سپتامبر قصد دارم در حمايت از دوستان مسلمان خود و در اعتراض به قرآن سوزي و به خاطر ترس و نگرانيم براي دين اسلام حجاب بر سر كرده و اين تظاهرات را برگزار كنم. آيا در اين امر مرا همراهي مي كنيد؟
"حسام علوش " مدير بزرگ ترين تجمع اسلامي آزادي هاي مدني در آمريكا (CAIR) اعلام كرد كه به اين فراخوان پاسخ مثبت داده و قصد دارد در اين تظاهرات شركت كند. علاوي بر وي دو تن از كشيشان سرشناس آمريكا از ايالت كاليفورنيا نيز از قصد خود براي حضور در اين تظاهرات خبر دادند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 6:53  توسط روابط عمومی   | 

 

 

 چهل حدیث درباره پوشش زن و مرد

 

1- - امام على عليه السّلام فرموده اند : پوشيده و محفوظ داشتن زن مايه آسايش بيشتر و دوام زيبايى اوست . غرر الحكم(5820)

2- امام صادق علیه السلام مي فرمايند: حجاب زن براي طراوت و زيبایي اش مفيدتر مي باشد. ( المستدرک، ج5)

3-  امیرالمومنین علیه السلام در وصیت خود به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود:«با پوشش و حجابی که برای همسرانت قرار می‌دهی، چشم آنان را از هوس و حرام بازمی‌داری، چرا که حجاب برای آنها ثبات بیشتری به ارمغان می آورد. از خروج بی‌حساب و بی‌رویه زنان جلوگیری کن، زیرا مفاسدی دارد؛ و اگر می‌توانی، کاری کن که همسرانت غیر از تو را نشناسند و با مردان رفت و آمد نداشته باشند

4- حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل فرمود که: روزی شخص نابینایی اجازه ورود خواست. فاطمه علیهاسلام برخاست و چادر به سر کردرسول خدا فرمود:« چرا از او رو می‌گیری، او که تو را نمی‌بیند؟» فاطمه عرض کرد:« او مرا نمی‌بیند، اما من که او را می بینم. و او اگر چه مرا نمی‌بیند ولی بوی مرا که حس می‌کند

5- رسول خدا(ص) از حضرت جبرئیل(ع) سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟ جبرئیل فرمود: بله. (یکی از آنجاهایی که فرشتگان می‌خندند) زمانی است که زن بی‌حجابی و بدحجابی می‌میرد، و بستگان او را در قبر می‌گذارند و روی آن زن را با خشت و خاک می‌پوشانند تا بدنش دیده نشود. فرشتگان می‌خندند و می‌گویند: تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هر کسی را تحریک می‌کرد و به گناه می‌انداخت(پدر و برادر و شوهرش و...از خود غیرت نشان ندادند) و او را نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش نفرت دارند او را می‌پوشانند.

6-  در يك روز باراني حضرت علي(عليه‌السلام) با پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) در بقيع بودند كه زني سوار بر الاغ از آن‌جا عبور مي‌كرد. ناگهان پاي الاغ در چاله‌اي فرو رفت و زن از بالاي آن به زير افتاد. رسول خدا به سرعت روي خود را برگرداند. حاضران به رسول خدا گفتند اين زن شلوار به تن دارد. حضرت سه بار فرمود: خداوند زنان شلوار پوش را رحمت كند. سپس فرمودند: اي مردم! شلوار را به عنوان پوشش برگزينيد؛ چرا كه از پوشاننده‌ترين لباس‌هاي شماست‌. و به‌وسيله‌ي آن از زنان خود به هنگام خروج آنان از منزل محافظت كنيد. (البته بايد توجه داشت كه پيامبر، شلوار را به عنوان مكمل پوشش مطرح كردند، نه جايگزين پوشش!)

7- پیامبر فرموده اند:خدا مردانی را كه شبیه زن می‏شوند و زنانی را كه خود را شبیه مرد قرارمی‏دهند ، نفرین كرده است.

8- رسول خدا(ص) فرمودند:سه گروه، هرگز داخل بهشت نمی‌شوند :1- زنی که خود را درلباس وحرکات وامور دیگر شبیه مرد سازد  و...

 

 


 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 22:9  توسط روابط عمومی   | 

حجاب معصونیت است نه محدودیت  

خواهرم حجابت را به خاطر بانوی دوعالم وخون سید وسالار شهیدان حفظ کن  تا در دنیا وآخرت آبرومند باشی

زیبایی یک بانوی نمونه وعفت وحیای او را در حجابش مشا هده کنید

حجاب تاج بندگی یک زن مسلمان است پس مواظب این تاج با ارزشمون باشیم

خدایا می دانی که چقدر تنهام دستمو بگیر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:57  توسط روابط عمومی   | 

*- مسأله حجاب و مَحرم و نامَحرم و نگاه کردن و نگاه نکردن، همه به خاطر این است که قضیه عفاف در این بین سالم نگهداشته شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:50  توسط روابط عمومی   | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:46  توسط روابط عمومی   |